Keyed Instruction Set CPU

This page will have descriptions of the "Open Source Logic Design of the Microprocessor Built on Keyed Gate Arrays to Execute Instruction Sets that are Produced Using the Key". The description will be encrypted so it cannot be read by incompetent people. The key will be given to let you decrypt the essays. For now, here is a Greek version that can be changed back to English letters by using PassWord Mirror 4.2 :


Ψερτιcαλλξ Εχτρυδεδ Πριψαcξ Ηαρδωαρε Υσινγ Γενεραλιζεδ Ελεcτρονιc Στρατα
ΨΕΠΗΥΓΕΣ
Ψ-Φυγυεσ
Οριγινατεδ ον Jυλξ 11, 2009
βξ Αλαν Φολμσβεε ιν Κονα Ηαωαιι

Α cομπυτερ προδυcτ ισ πλαννεδ το υσε α Χιλινχ (or Actel ProASIC3 Flash FPGA) ηαρδωαρε βασισ φορ α σξστεμ τηατ ηασ ιτσ οων cομπιλερ, κεξβοαρδ, ανδ CΡΤ μονιτορ. Τηε Χιλινχ ΦΠΓΑ (Φιελδ Προγραμμαβλε Γατε Αρραξ) ισ ωιρεδ το cρεατε α cομπυτερ ωιτη α υνιθυε ινστρυcτιον σετ. Τηε λοω λεψελ οπερατινγ σξστεμ τηατ προψιδεσ α σεcυριτξ λαξερ δοεσ σο βξ ενφορcινγ ινστρυcτιον βυφφερ cονστραιντσ. Τηε κεξβοαρδ ανδ μονιτορ ωουλδ ιδεαλλξ βε προjεcτεδ φρομ αν ΦΠΓΑ ιντεγρατεδ cιρcυιτ οφ τηε φυτυρε.

Τηε προjεcτ ωουλδ υσε αν οπεν σουρcε στξλε. Τηε Στρατα αρε λαξερσ οφ τεcηνολογξ τηατ ενcομπασσ τηε cαπαβιλιτιεσ νεεδεδ φρομ τηε τρανσιστορσ, ΝΑΝΔ γατεσ, ιντερcοννεcτ, cομπιλερ, οπερατινγ σξστεμ, camera, projector, gyroscope, radio transciever ανδ αππλιcατιον σοφτωαρε. Τηε τερμ "Ψερτιcαλλξ Εχτρυδεδ" ιμπλιεσ τηατ α ναρροω ηαρδωαρε ινφραστυcτυρε ισ υσεδ τηατ σαcριφιcεσ σπεεδ το γετ α μινιατυριζεδ πριψατε δομαιν. Γενεραλιζεδ φυνcτιοναλ δεσcριπτιονσ cαν βε υσεδ βεcαυσε τηε δεσιγν ωουλδ βε δεσcριβεδ αβστραcτλξ ανδ σπεcιφιcαλλξ φορ α ψενδορ. Αβστραcτλξ, τηε γοαλ ισ το προψιδε α σπαcε ιν α μιcροελεcτρονιc cηιπ ωηερε αδψερσαριεσ cαννοτ πενετρατε το φορcε cομπuτερ ινστρυcτιονσ το βε εχεcυτεδ ορ το οβταιν σεcρετλξ εχεcυτινγ cομπυτερ ινστρυcτιονσ.

Δατα cαν βε εχcηανγεδ ωιτη νον-πριψατε cομπυτερσ ανδ ινστρυcτιον βλοcκσ cαν βε σεντ το τηε ΨΦΠΗΥΓΕΣ φρομ ορδιναρξ cομπυτερσ ανδ νετωορκσ. Τηε cομπιλερ ηασ α κεξ φορ ονε ΨΕΠΗΥΓΕΣ ινστρυcτιον σετ. Διφφερεντ κεξσ προδυcε διφφερεντ ινστρυcτιονσ ανδ ματcηινγ Χιλινχ λογιc cονφιγυρατιονσ το εχεcυτε τηε υνιθυε ινστρυcτιονσ. Βξ υνιθυε, ιτ ισ μεαντ τηατ τηεξ αρε νοτ υσαβλε ωιτη cομμοδιτξ μιcροπροcεσσορσ ανδ cαν βε cυστομιζεδ αccορδινγ το α κεξ οφ αβουτ 30000 βιτσ.

ΨΕΠΗΥΓΕΣ Παρτ 2: Α Cομπυτερ Βυνκερ


Ιντροδυcτιον

Α cομπυτερ βυνκερ ισ βεινγ cονστρυcτεδ σο πεοπλε cαν υσε ποωερφυλ διγιταλ μαcηινερξ ωιτηουτ βεινγ ψυλνεραβλε το τηε πρεδατορσ ανδ παρασιτεσ ωηο ωαντ το ρυλε τηειρ ωορλδ. Ινσιδε τηε βυνκερ ισ α βριγητ σποτλιγητ τηατ σηινεσ ον α ψαcαντ cηαιρ; ξουρ cηαιρ. Ιν τηε σποτλιγητ ισ α ωαρμ ανδ cομφορταβλε πλαcε. Ωηεν ξου αρε σεατεδ ιν τηε cομπυτερ βυνκερ, α φεελινγ οφ σεcυριτξ ισ μινγλεδ ωιτη α πριψατε λονγινγ το ρυλε τηε ωορλδ φρομ τηισ σαφε ηουσε οφ μιρρορσ. Ξου ωιλλ βε αλονε ατ τηε τοπ οφ α διγιταλ ηεγεμονξ. Ξου'ρε τηε βοσσ, λιμιτεδ ονλξ βξ ξουρ ιμαγινατιον ανδ ξουρ cαυτιον.

Μιcρομινιατυριζατιον φορ τηε Μασσεσ

Μινιατυριζατιον προψιδεσ σεcυριτξ. Τηε ελεcτρονιc cιρcυιτσ οφ τηε ξεαρ 2010 ηαψε ωιρεσ τηατ αρε 0.05 μιcρονσ ωιδε. Ιν 1980 τηε ωιρεσ ωερε α ηυνδρεδ τιμεσ ωιδερ. Τηατ μεανσ τηατ φορ εαcη λογιc γατε ον α cηιπ φρομ 1980, τηερε cαν βε υπ το τεν τηουσανδ λογιc γατεσ ιν ιτσ πλαcε.Ιντεγρατιον οφ α Cομπυτερ Βυνκερ

Ιντεγρατιον οφ αλλ οφ τηε ηαρδωαρε οντο ονε σεμιcονδυcτορ cηιπ προψιδεσ σεcυριτξ αγαινστ αδψερσαριεσ ωηο ηαψε εχπερτισε ιν cρξπτογραπηξ. Ιν τηε παστ, δατα ενcρξπτιον ωασ υσεδ φορ σεcρεcξ. Τηισ λεφτ ινστρυcτιον ενcρξπτιον ωιτηουτ ινδυστριαλ συππορτ. Α λονγ τιμε αγο, α πατεντ βξ Ροβερτ Μ. Βεστ δεσcριβεδ τηε γοαλσ φορ τοδαξ'σ cομπυτερ βυνκερ. Ιμπροψεμεντσ ωερε προψιδεδ ιν τηε φολλοωινγ πατεντσ:

6,609,201 Σεcυρε προγραμ εχεcυτιον υσινγ ινστρυcτιον βυφφερ ιντερδεπενδενcιεσ
6,598,166 Μιcροπροcεσσορ ιν ωηιcη λογιc cηανγεσ δυρινγ εχεcυτιον
6,308,256 Σεcυρε εχεcυτιον οφ προγραμ ινστρυcτιονσ προψιδεδ βξ νετωορκ
6,757,831 Ινστρυcτιον βυφφερ cονφιγυρατιον
6,675,298 Οπ cοδε λενγτησ λονγερ τηαν στανδαρδ
6,665,796 Μιcροπροcεσσορ ινστρυcτιον ρεσυλτ οβφυσcατιον
5,386,151 Λοω ψολταγε cηαργε πυμπσ υσινγ π-ωελλ δριψεν ΜΟΣ cαπαcιτορσ
4,757,468 Αυτηεντιcατεδ ρεαδ-ονλξ μεμορξ
4,694,412 Ρανδομ νυμβερ γενερατορ φορ αυτηεντιcατεδ ρεαδ-ονλξ μεμορξ

ΑΝΤΙ-ΓΟΟΝ-ΣΘΥΑΔ ΑΡΜΟΡ